اویل سپراتور یا جداکن روغن بین کمپرسور و کندانسر، روى خط گازداغ  نصب مى شود. دستگاه فوق بیشتر روغن خارج شده از کمپرسور را از گاز داغ جدا کرده و مستقیما” به داخل کارتر کمپرسور برمى گرداند. این وسیله در حالت قائم نصب شده توجه شود که برای پیشگیری از تقطیر ماده سرمازادر جدا کن روغن دور آن را عایق بندی می کنند.

وظایف جداکن روغن در سیستم تبرید به شرح زیر خلاصه می شود

1ــ جلوگیری و حفاظت کمپرسور از کارکرد بدون روغن

2- پیش گیری از گردش روغن در سیکل تبرید، که در سطح داخلی لوله مانند عایق عمل کرده، مقدار انتقال گرما را در کندانسر و اواپراتور کاهش می دهد

3- پیش گیری از جدا شدن موم از روغن

روغن های تبرید دارای مقداری موم هستند. در دما های پایین ( زیر 40- درجه سانتیگراد) موم از روغن جدا می شود. موم جدا شده می تواند شیر انبساط را مسدود کرده و کار سیستم را مختل نماید.

تماس سریع