خدمات و پشتیبانی

تولید داخل دستگاه VRU این شرکت و وجود قطعات ساخته شده در انبارهای کارخانه امکان ارایه خدمات و پشتیبانی فنی محصولات را به نحو موثری فراهم نموده به گونه ای که در کمترین زمان ممکن قابلیت ارایه خدمات و رفع ایرادات احتمالی را در هر منطقه از کشور با اعزام نیروهای متخصص و کارآمد فراهم مینماید.

0 گروه سرویس و پشتیبانی در تمامی استان ها

0 سال پشتیبانی و خدمات پس از فروش

0 ماه گارانتی محصول با پشتیبانی بیمه ی ایران

تماس سریع