افزایش جمعیت کره زمین و بویژه پیشرفت تکنولوژی و استفاده بیش از پیش از سوخت های فسیلی تحولات سریع و بی سابقه در محیط زیست جهان را ایجاد کرده است . اثرگذاری انسان بر طبیعت اطرافش به جایی رسیده که دارای ماهیت و اهمیت جهانی شده و متاسفانه این تاثیرات از سرعت سرسام آوری نیز برخوردار گردیده است .دیگر تقریبا” هیچ زیستکاه یا اکوسیستم طبیعی در سطح زمین وجود ندارد که لااقل اندکی دستخوش تغییر نگردیده باشد . به نظر میرسد که انسان بطور روزافزون به نیرویی مقتدر تبدیل شده که مایه ایجاد آشفتگی در بستر حیات خود و قطع ریشه های هستی اش میگردد .

امروزه ما انسانها در قرن 21 با مصرف بی رویه سوخت های فسیلی و عدم اقدام در جهت بهره جویی از انرژیهای جایگزین و تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی تاثیرات وحشتناکی بر روی گونه های جانوری و اکوسیستم گذاشته ایم که نشانه های آن برای همه آشکار است .

ما با آگاهی داشتن از گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی هنوز هم در سطح وسیعی به مصرف بی رویه سوخت های فسیلی ادامه میدهیم چون عمده اقتصاد ما بر پایه سوخت های فسیلی ساخته شده است . با مصرف کنترل نشده این سوختها بمب کربن را بر روی زمین فرود آورده ایم که دامن گیر حیوانات نیز شده است و بلایی که سر باقیمانده دنیا می آوریم شبیه جنایتی است که در استفاده از بمب اتم میتوان متصور بود .

مسئله فقط بالا آمدن آب دریاها در اثر تغییرات آب و هوایی نیست .ما وارد اکوسیسیتم بسیار بزرگ ساحلی و زیستگاه جانوران شده ایم و متاسفانه در حال نابودی اکوسیستم هایی هستیم که ما را در تثبیت اوضاع آب و هوایی یاری میکنند چیزهایی که برای تکامل و بهبودشان هزاران سال زمان نیاز است .

تماس سریع