طرح کهاب چیست؟

طرح کهاب طرحی برای صرفه‌جویی اقتصادی در مصرف سوخت است که با اهداف زیست‌محیطی پایه‌گذاری شده است این طرح کهاب برگرفته از ابتدای کلمات کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است.

با توجه به خطرات ناشی از استنشاق بخار بنزین برای سلامتی انسان و همچنین خطرات زیست محیطی انتشار بخارات هیدروکربنی در هوا، لزوم کاهش انتشار این بخارات و آلاینده های محیطی بر کسی پوشیده نیست و در بسیاری از کشورهای جهان قوانین و مقرارت زیست محیطی شدیدی برای کنترل و کاهش انتشار آنها وضع شده است. از طرفی، با توجه به هزینه بالای تولید یا واردات بنزین و مصرف بی رویه این فرآورده استراتژیک در کشور، بازیافت بخارات این فرآورده ارزش اقتصادی بسیار بالایی خواهد داشت که سرمایه گذاری در این زمینه را برگشت می دهد.

یکی از مسائل مهم زیست محیطی مورد توجه در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ارائه راهکاری مناسب در جهت کنترل وکاهش انتشاربخار بنزین درزمان جابجایی این فرآورده ازمبدا (انبار نفت ) تا مقصد( مصرف کننده) شامل انبار های نفت، تانکرهای حمل زمینی و جایگاه های عرضه سوخت است. هدف اصلی این طرح کاهش از دست رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری است و هم‌اکنون بدست شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در حال اجراست

لازم به ذکر است که طرح کهاب درسال ۱۳۸۷ با دریافت مصوبه از هیات محترم دولت به عنوان یک طرح ملی معرفی شده است. از اهداف اصلی “طرح ملی کهاب درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران” شناسایی مکانهای انتشار بخاربنزین در محدوده فعالیت خود از زمان دریافت بنزین تا تحویل آن به خودروی سواری که شامل: ۱-هنگام بارگیری نفتکش در انبار نفت۲-هنگام تخلیه نفتکش در جایگاه ۳ -هنگام سوختگیری خودروها در جایگاه وسپس کاهش و کنترل بخار بنزین و در نهایت استحصال مایع بنزین از بخار تولید شده و رسیدن به مرز خودکفایی و ساخت قطعات مرتبط با آن در داخل کشور، درسه فازتجهیز جایگاه ها ، انبارهای نفت وتانکر های حمل زمینی فرآورده است . از طرفی با در نظر گرفتن استحصال بخار بنزین (که تقریباً ۱٫۵ لیتر مایع از یک متر مکعب بخار اشباع می باشد) می توان بخارات منتشره از انبار های نفت، نفتکش ها و جایگاه های عرضه سوخت را کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت نموده و با نصب دستگاه متناسب با اقلیم هرمنطقه بنزین را از بخارات استیحصال نموده و به مخازن بازگرداند

ترکیبات عالی فرار ناشی از تبخیر بنزین برای سلامتی انسان مخاطراتی را ایجاد کرده که با توجه به نحوه‌ی تماس آن‌ها با بدن انسان، اثرگذاری متفاوتی را در بر خواهد داشت. از جمله می‌توان به عکس‌ العمل سیستم اعصاب مرکزی مانند: گیجی، سردرد و از دست دادن حافظه کوتاه مدت، تحریک چشم، بینی و گلو، تأثیر بر روی سیستم تنفسی، جهش ژنیتکی و در نتیجه تولد نوزادان نارس اشاره نمود.

انتشار آلاینده‌های ناشی از تبخیر بنزین در اتمسفر و اثرات مخرب زیست‌ محیطی که عبارتند از: ایجاد بارانهای اسیدی، ایجاد پدیده مه دود فتوشیمیایی، ایجاد تغییرات اقلیم جهانی (مانند افزایش دمای کره زمین و آسیب رساندن به لایه ازن) را در برداشته است.

با در نظر گرفتن استحصال بخار بنزین (که تقریباً برابر ۱٫۵ لیتر مایع از هر ۱ مترمکعب بخار اشباع می‌باشد) و الگوی مصرف بنزین در ایران، در سال ۱۳97 حدود 31٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ لیتر بنزین مصرف و از آن مقدار، با توجه به سه بار تولید بخار در طی مراحل بارگیری و انتقال آن، حدود 139٬۵00٬۰۰۰ لیتر بنزین تبخیر گردید. حال با در نظر گرفتن بهای واقعی بنزین در سال 97 (10000ریال جهت هر لیتر) مشاهده می‌گردد که نه تنها مبلغی در حدود 139/500/000/000 تومان در سال از طریق تبخیر بنزین تلف گردیده، بلکه بررسی‌ها نمایانگر ایجاد صدمات زیست‌ محیطی و فیزیولوژیکی آن‌ها با هزینه‌ای بیش از هزاران میلیارد تومان در سال بوده‌ است

تماس سریع